Vezikovajinal Fistül

Vezikovajinal Fistül
  • Üroloji

Vezikovajinal Fistül

Veziko vajinal fistül mesane (idrar kesesi) ile vajina arasında bağlantı (kanal) olması durumudur.

Normalde böbreklerden gelen idrar, idrar kesesinde birikir ve oradan üretra denen boru şeklindeki organ ile dışarıya atılır.Vezikovajinal fistül varlığında ise idrarın bir kısmı idrar kesesinden vajinaya geçer ve oradan dışarıya sızar. Hasta vajinasından idrar veya bir sıvı gelmesinden şikayetçidir.
Vezikovajinal fistül doğum veya geçirilmiş ameliyatlara bağlı oluşabilir. Radyasyon tedavisi veya serviks (rahim ağzı) kanseri diğer sebepleri arasındadır.
Tanı
Vezikovajinal fistüle bağlı kanalın ağzı bazen vajina muayenesinde görülebilir. İdrar kesesine verilen metilen mavisi gibi renkli sıvının vajinadan geldiği de görülebilir. Bazen damar yoluyla verilen indigo karmen boyası da tanı da yardımcı olabilir. Özellikle fistül mesaneden değil de üreterden geliyorsa, bu durumda mesanaye verilen metilen mavisi vajinadan gelmeyecektir fakat damardan verilen indigo karmen üreterden vajinaya geçebilecektir.
Sistoskopi (idrar kesesinin kamera ile gözlenmesi) ile mesane içerisindeki fistül deliği görülebilir.
Tedavi
Tedavide hemen her zaman ameliyat gerekir, nadiren çok küçük fistüllerin mesaneye sonda yerleştirilerek (4 hafta) beklenmesi durumunda, kendiliğinden iyileştiği bildirilmiştir. Ameliyat karın yoluyla (transvezikal yaklaşım) veya vajinal yoldan yapılabilmektedir. Karın yoluyla yapılan transvezikal ameliyatta idrar kesesi açılarak fistül ağzı bulunur ve onarılır. Vajinal yol, özellikle aşağı yerleşimli kolay ulaşılabilecek fistüllerde tercih edilir ve bu yöntemde fistülün vajina duvarında oluşturduğu delik bulunarak idrar kesesi ve vajina onarılır. Hastaya ameliyattan sonra yaklaşık 2 hafta mesane sondası takılı kalır.

Yorum Yapın