Varikosel

Varikosel
  • Üroloji

Varikosel

Varikosel; spermatik kord içindeki testiküler venlerin anormal biçimde dilatasyonu ve kıvrımlar oluşturması durumudur.

Varikosel genel nüfusun %15’inde, primer infertil erkeklerin %35’inde ve sekonder infertil erkeklerin %70-80’inde bulunur. Dilate venler fizik muayene sırasında palpe ediliyorsa klinik varikosel vardır, dilate venler sadece yardımcı tekniklerle saptanabiliyorsa subklinik varikoselden söz edilir. Adolesanlarda ve erişkinlerde varikosel aynı taraf testisde küçülme ile birliktedir. Varikoselde semptomlar arasında skrotal veya kasık bölgesinde ağrı olabilir. fakat ağrı olmasada varikosel sperm parametrelerinde bozulmaya yol açabilir. Ayrıca adolesanlarda sperm parametrelerine bakılmaksızın fizik muayenede karşı testise göre boyutta azalma ve ultrasonografik saptanmış varikosel ameliyat endikasyonudur.
Varikoselin testis fonksiyonlarını hangi mekanizmalarla bozduğu net olmamakla birlikte intratestiküler ısı artışı, adrenal metabolitlerin reflüsü, kan akımında azalma ve hipoksi, mekanizmalar arasında sayılabilir.
Varikoseli olan hastaların semen analizlerinde hastaların %90’ında motilitede azalma ve %65’inde sperm konsantrasyonunda 20 milyon/ml’nin altına düşme gösterilmiştir. Varikoselin ortaya konmasında fizik muayene ve skrotal doppler ultrasonografiden faydalanılır. Varikosel fizik muayene olarak 3’e ayrılır.
GRADE 1: Valsalva manevrası ile skrotumda venöz geri akım palpe edilir.
GRADE 2: Valsalva manevrası yapılmadan skrotumda dilate tortuöz venlerin palpasyonu
GRADE 3: Skrotal ciltten dilate venlerin görülmesidir.
Dilate Venlerin Görünümü
Tanının doğrulanması için skrotal renkli doppler ultrasonografiden faydalanılır. Tipik olarak 3mm ya da daha geniş çaplı ve 2 ya da 3’den fazla venin bulunması ve ayakta iken venlerin genişlemesi ve valsalva manevrası ile reflünün saptanması tanıyı koydurur. Buna rağmen fizik muayenede saptanmayan varikosel subklinik varikosel olarak tanımlanır.
Varikoselin tedavisi dilate testiküler venlerin ligasyonu ya da oklüzyonu esasına dayanır. Bu işlem açık, laparoskopi ve mikroskop altında yapılabilmektedir.
Mikroskopi altında yapılan varikoselektomiye Mikrocerrahi Varikoselektomi denir. Mikroskop için 5-10 büyütme yapabilen looplar kullanlır. Mikrocerrahi varikoselektominin avantajı testiküler arterlerin, lenfatiklerin daha iyi korunarak varikoselin komplikasyonu olan testiküler atrofi, azoospermi, varikoselin nüksü ve hidroselin oluşum riskini azaltmaktır. Varikoselektomide tedavinin başarısı dikkatlice ayrılmış arterlerin ve lenfatiklerin korunması esasına dayanır. Ayrıca nükslerin görülmemesi için eksternal spermatik venlerin bağlanması gereklidir.
Varikoselektomi ameliyatı inguinal ve subinguinal yaklaşımla 3-4cm’lik kesiyle yapılabilmektedir.

Yorum Yapın