Sünnet

Sünnet
  • Üroloji

Sünnet

Penisin baş kısmını saran sünnet derisinin yaklaşık 3/4’ü cerrahi yolla kesilerek alınması ve baş kısmın açığa çıkarılması işlemidir. 

En sık dini nedenlerle, özellikle Müslümanlıkta ve Musevilikte yaygın olarak uygulanır. Dünyada bazı toplumlarda erkekler kadar olmasa da kadınlara da sünnet yapılır.
TARİHÇESİ
Sünnet adetinin ne zaman ortaya çıktığı bilinmemektedir. Günümüzden 12.000 yıl öncesine kadar dayandığı düşünülmektedir. Taş devri mağara resimlerinde bile sünnetli erkek tasvirleri vardır. Eski mısırda bulunan tarih öncesi mezarlardaki bütün erkekler sünnetlidir.
SÜNNETİN YARARLARI
1- Doğru yapılan sünnet  cinsel ilişkide erken boşalmayı engeller.
2- Penis kanseri sadece sünnet olmayan erkeklerde gözlenir.
3- Sünnetli çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu daha az gözlenir.
4- Bulaşıcı hastalıklar sünnet olmayan erkeklerde daha sıktır.
5- Sünnet olan erkeklerin eşlerinde rahim kanseri riski azalır.
SÜNNET YAPILMA YAŞI
Genel olarak kabul gören görüş 2 yaşından önce ya da 6 yaşından sonra yapılmasıdır. Bu yaşlar arasında özellikle ruhsal açıdan çocukların olumsuz etkilendikleri, bunun kendilerine anne ve babası tarafından verilmiş bir ceza olduğunu düşündükleri savunulmaktadır. Ancak tıbbi gereklilikler doğrultusunda her yaşta yapılabilir.
Yeni doğan döneminde sünnet konusunda farklı görüşler bulunmakla birlikte, özellikle yaşamın ilk iki haftasında bebeğin hızlı iyileşme özelliğinden yaralanmak üzere yapılması önerilmektedir.

Yorum Yapın