Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri nelerdir?
  • Üroonkoloji

Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri nelerdir?

Işık ve optik sistemi bulunan aynı zamanda uzun ince olan teleskop vasıtasıyla idrar kanalından girilerek hem bu kanal hem de mesane için görüntülenir.

Bayanlarda bu işlem anestezi gerektirmemektedir. Erkeklerde ise idrar kanalının içine lokal bir anestezi uygulanmaktadır. Sistoskopi sırasında biyopsi işleme de gerçekleştirilebilmektedir. Biyopsiyle alınan parça patolojik incelemeye gönderilerek kesin tanının konması sağlanabilmektedir.
İntravenöz Pyelografi: İVP olarak da adlandırılmaktadır. Kontrast bir madde damardan verilmektedir. Kontrast böbreklerden tekrar atılmaktadır. Böbreklerde bulunan idrar toplayıcı sistemin, üreter adı verilen idrar kanalının ve mesanenin doldurularak değerlendirilmeye tabi tutulmasıdır. Bilgisayarlı Tomografi: Bu işlemde de yine damardan kontrast madde verilmektedir. Böbrekler ve mesane kanser olup olmadığı açısından değerlendirilir. Kanserin sıçrama yapıp yapmadığı konusunda da bilgi verebilmektedir.Ultrasonografi: Tanılama işinde an fazla kullanılan yöntem olduğu çok rahatlıkla söylenebilir. Hastanın en az derecede zarar görmesini sağlayan sistemdir. Mesanedeki tümör bu sistemle kolaylıkla belirlenmektedir.
Akciğer Grafisi: Mesane kanserinin akciğere sirayet edip etmediği bu yöntemle belirlenmektedir.Manyetik Rezonans Görüntüleme: Kısa adı MRI olan sistemin mesane kanserinin değerlendirilmesinde BT’ye hiçbir üstünlüğü bulunmamaktadır. BT ile paralel biçimde  mesane kanseri hakkında bilgi verir.
Kemik Sintigrafisi: Kanser hücrelerinin kemiklere geçip geçmediği de bu yöntemle belirlenir.  Mesane tümöründe görüntüleme yöntemleri nelerdir? Sorusu bu şekilde cevaplanmaktadır.
Mesane kanserinin tedavisinde robotik cerrahi sistemi de kullanılmaktadır. Robotik cerrahi sistemi Ankara’da Koru Hastanesi’nde bulunmaktadır. Koru Hastanesi’nde üroloji ameliyatlarının tamamına yakını kapalı bir biçimde robotik cerrahi sistemli ile gerçekleştirilmektedir. Koru Hastanesi hasta memnuniyetinde yüzde 99’a ulaşmış ender hastanelerdendir. Üroloji alanında oldukça değerli bir isim olan Prof. Dr. Hasan Biri de Koru Hastanesi kadrosunda yer almaktadır. Koru Hastanesi Anakara’da Balgat ve Sincan semtlerinde hizmet vermektedir.

Yorum Yapın