Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda İdrar Kaçırma
  • Üroloji

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Üriner inkontinans, mesaneden kişinin isteği dışında idrar kaçırması demektir.

İdrar torbası kişi kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutmakla sorumlu bir organdır.
Bu işlevinde bir hata olduğunda kişi inkontinan olur. İdrar kaçırma her yaşta ortaya çıkabilir. Çoğunlukla, çocuklarda, ileri yaşlardaki hastalarda veya bazı kadınlarda ortaya çıkmakla beraber, her yaşta ve her iki cinsiyette de görülebilmektedir. ABD’ de yaklaşık 12 milyon üzerinde kişinin idrar kaçırma sorunun olduğu ve 60 yaş üzerindeki kişilerin üçte birinin belirli derecelerde idrar kaçırma şikayeti olduğu kabul edilmektedir. Aynı yaş grubunda, kadınlarda erkeklere oranla idrar kaçırma şikayetleri daha sık olmaktadır.
İdrar kaçırmak hayati tehlikesi olan bir olay olmamakla beraber, daha çok sosyal bir problemdir. Kişiye utanç verici, kendine güvenini sarsıcı ve sosyal davranışlarını değiştirici olabilir.
İdrar kaçırmanın değerlendirilmesinde, hastadan alınan iyi bir tıbbi hikâye ile beraber fizik muayene çok önemlidir. Bunun arkasından doktorunuz idrar torbanızın işlevini ve görüntüsünü ortaya oymak için çeşitli testler isteyebilir. Bu yöntemler idrar torbanızın içerisindeki basınçların ölçülmesi veya özel filmlerle mesanenizin görüntülenmesini içerir.
İDRAR KAÇIRMA TİPLERİ
Urge İnkontinans
Bu tip idrar kaçırma eğer kişi idrar torbasından gelen boşaltma sinyalini istemi dışında geciktiremediği durumlarda ortaya çıkmaktadır. Kişi, idrar hissi geldiğinde tuvalete yetişemediğini ifade eder. Genellikle, bu durum, gece veya gündüz idrar kaçırma problemi olan çocuklarda gözlenir. Yaşlılarda da görülebilen en sık idrar kaçırma tipidir. Fakat çeşitli nedenlere bağlı olarak her yaş grubunda izlenmektedir.
Stres İnkontinans
Öksürmek, kahkaha atmak gibi karın içi basıncının arttırılması sonucunda idrar kaçırmanın oluştuğu durumlara stress inkontinans adı verilmektedir. Genellikle, kadınlarda geçirilen doğumlara veya yaşlanmaya bağlı olarak, pelvis içerisindeki dokuların kıvamlarındaki gevşemeye bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşırı kilo da burada etkili bir faktör olabilmektedir. Erkeklerde stres tipi idrar kaçırma nadirdir ve hemen her zaman o bölgeyi ilgilendiren bir cerrahi veya darbe sonucunda olmaktadır. Hastalar hem stres hem de urge tipi idrar kaçırma şikayetlerine sahip olabilirler.
Diğer İnkontinans Tipleri
Geçici inkontinans, yaşlılarda sık olarak karşımıza çıkabilen, bunama, enfeksiyon, ilaç kullanımı, hareketsizlik, kabızlık ve bunlar gibi birçok nedene bağlı olabilen olgulardır. Taşma inkontinansı ise, adından da anlaşılabileceği gibi idrar yapmada sorunu olanlarda mesanenin kapasitesinin üzerinde dolarak, taşması sonucunda oluşmaktadır. Prostatın büyümesi sonucunda bu tip şikayetler ortaya çıkabilmektedir. İdrar kaçırmaya neden olan diğer başka faktörlere bakıldığında, bunların arasında, nörolojik (sinir sisteminin hastalıkları) bozukluklar, omurilik hastalıkları, şeker gibi durumlar da vardır.
TEDAVİ
İnkontinansın tedavisi, olguya özel olarak neden olan inkontinans tipine göre ayarlanmalıdır. Enfeksiyon gibi basit nedenler kolayca tedavi edilebilir. Urge inkontinans, davranışsal terapi ile veya ilaç tedavisi ile tedavi edilebilmektedir. Stres tipi idrar kaçırma, özel egzersizler, ilaçlar veya cerrahi ( mesane ‘ asma işlemleri’) ile tedavi edilebilmektedir. Son zamanlarda bazı özel tipteki stres inkontinansların tedavisinde, üretra (mesaneyi dış ortama bağlayan boru) çevresine çeşitli maddeler enjekte edilmesi tedavisi uygulanabilmektedir.
Yukarıda bahsedilenlerin dışında da idrar kaçırma şikayeti olan hastalar için tedavi seçenekleri vardır. Önemli olan kişilerin sessizce bu şikayetlerinden çekmelerinin engellenebilmesidir. Yine daha önce söylendiği gibi tedavi hastaya göre özel düzenlenmelidir. Doktorunuz, şikayetiniz için uygun tedaviye yönlendirici olabilmelidir.

Yorum Yapın